Společnost arvato services je autorizované středisko pro opravy mobilních telefonů Nokia a Sony Mobile Communications AB

Jak reklamovat mobilní telefon?

Jako prvního vždy, prosíme, kontaktujte svého prodejce. Výrobce poskytuje záruku prostřednictvím prodejce a Vy jste vždy ve smluvním vztahu (kupní smlouva) s prodejcem. Prostudujte si také pečlivě podmínky záruky.

Pokud nemáte tuto možnost, využijte služby přepravních společností nebo České pošty a telefon k nám zašlete (osobní odběr zakázek bohužel není možný). V tomto případě se pokusíme vyřídit vše v rámci reklamce s výrobcem, nicméně prosíme Vás, postupujte podle níže uvedených bodů.

Jak odeslat mobilní telefon k reklamaci ?

Kontaktujte prodejce, případně rovnou zaneste telefon k prodejci, u kterého jste jej zakoupili. Prodejci vědí, jak mají s reklamací telefonu postupovat, aby se co nejdříve dostal do našeho servisního střediska.

Pokud nemůžete kontaktovat prodejce a zakázku budete posílat napřímo, postupujte podle následujících bodů:

 • - k mobilnímu telefonu přiložte potvrzený záruční list nebo daňový doklad,
 • - mobilní telefon zašlete pouze s nejnutnějším příslušenstvím. Prosíme neposílat SIM karty a jiné příslušenství (nabíječka, sluchátka, paměťové karty), pokud nesouvisí se závadou,
 • - vyplněný reklamační protokol (dokument zde ke stažení), kde bude uveden podrobný popis závady, identifikační data mobilního telefonu (typ telefonu, IMEI, příslušenství), vizuální stav telefonu a doručovací adresa s telefonním kontaktem a e-mailem,
 • - pokud budete zasílat více přístrojů v balíku, žádáme o soupis obsahu zásilky, abychom mohli při příjmu překontrolovat, je-li kompletní,
 • - před odesláním mobilního telefonu si zálohujte svá data, při opravě dojde k aktualizaci SW a tím smazání všech dat.

Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?

Doba opravy je vždy závislá na druhu závady a dostupnosti náhradních dílů. Samozřejmě se vždy snažíme zakázku vyřídit v co nejkratší lhůtě.

Stav své zakázky si můžete nechat ověřit na naší zákaznické lince, dostupné na e-mailové adrese:
info.CZ@bertelsmann.de.

Ke zjištění stavu zakázky vždy potřebujeme znát IMEI telefonu.

Jak postupovat v případě nezáruční opravy?

Postup pro odeslání přístroje je stejný jako u záruční opravy. Po obdržení telefonu na servisní středisko bude provedena diagnostika přístroje a následně zaslán na e-mail cenový návrh. Pokud neobdržíme do 6 dnů odpověď, bude Vám telefon odeslán zpět bez opravy, s vyúčtováním nákladů dle ceníku.

Jakým způsobem obdržím mobilní telefon po opravě?

Mobilní telefon není možné si vyzvednout na naší adrese. Po opravě je přístroj vrácen zpět na Vaši adresu přepravní společností DPD. V případě nezáručních oprav je vrácen na dobírku.

Záruční oprava nemůže být provedena v případech:

 • - používání přístroje v rozporu s návodem k obsluze,
 • - pokud byl proveden na přístroji neodborný nebo neoprávněný zásah,
 • - pokud přístroj vykazuje stopy mechanického poškození,
 • - pokud přístroj vykazuje stopy oxidace (poškození kapalinou, nadměrnou vlhkostí),
 • - v případě poškození přístroje vlivem neodvratné události (živelná pohroma),
 • - pokud byla závada způsobena použitím neoriginálního příslušenství,
 • - pokud byl přístroj připojen na jiné než předepsané napájecí napětí,
 • - pokud přístroj nepochází z oficiální distribuce pro Českou Republiku.

Pokud nastane jeden z výše uvedených případů, zakázka je ukončena a vrácena zpět zákazníkovi na jeho náklady (dobírka).

Nezáruční opravy podléhají platnému ceníku naší společnosti.

Ceník nezáručních oprav ke stažení zde.

Nejsem spokojen s opravou?

V případě, že nejste spokojeni s provedenou opravou, případně s vyjádřením servisu ohledně Vaší opravy je nejlepší možností obrátit se přímo na výrobce, jeho zákaznickou linku, který stanovuje záruční podmínky. Náš servis vždy postupujeme podle velmi striktních pokynů výrobců a náš provoz pravidelně prochází jejich auditem. Konzultovat můžete s naším servisem na Zákaznické lince.

Reklamační protokol ke stažení zde.

Kontaktujte podporu Nokia:
Stránky podpory Nokia

Základní informace ke stavu Vaší zakázky, poskytnutí servisní dokumentace či objednání přepravy vám zajistíme prostřednictvím naší zákaznické linky:
e-mail: info.CZ@bertelsmann.de
tel.: +420 312 560 560
+420 312 560 312

Ceník nezáručních oprav ke stažení zde.